KOMŞULUKKomşulukları zayıflatan bazı nedenler

1- Çarpık şehirleşme ve göç
2- Toplumsal yozlaşma
3- Kültür yozlaşması
4- Bireyci toplum yapısı
5- Kişisel ve toplumsal yalnızlık
6- Hiyerarşik yapının bozulması
7- Ekonomik zorluklar
8- Bencillik ve çıkarcılık
9- İslama, Tarihe, Kültüre, Topluma, Kendine yabancılaşma
10- İlişki ve İletişimlerde Güvensizlik
11- İş yoğunluğu
12- Acelecilik
13- Kötümserlik ve kötü niyet

Komşulukları güçlendirecek bazı unsurlar

1- Toplumsalcı, bütünlükçü toplumsal yapı
2- Toplumsal dayanışma
3- Toplumsal paylaşımcılık
4- Empati ve diğerkâmlık
5- Toplumsal ahlaki değerler
6- Kişisel ve toplumsal bilinç ve şuur
7- Dürüstlük ve güven
8- İyimserlik ve iyi niyet
9- Hiyerarşik düzen ve saygı
10- Sevgi bilinci
11- Sabır ve sebat
12- Kanaatkârlık
13- Hoşgörü
14- Kibarlık ve nezaket
15- İletişim bilgisi ve bilinci

ANA MADDELER İLE SOSYAL PSİKOLOJİK ANALİZ

• Komşuluk için güçlü özgüven gerekir.
• Komşuluk için iyi niyet ve samimiyet gerekir.
• Komşuluk için barıştan yana olmak lazımdır.
• Komşuluk yapmak, onu tanımayı göze alabilmektir.
• Komşuluk yapmak, onunla halleşmek, dayanışmak ve yardımlaşmayı getirir.
• Komşuluk iki taraflı iletişim ve ilişki tarzıdır.
• (Selamlaşmak doğu toplumlarına özgüdür ancak batı’da daha çok uygulanmaktadır.) Komşuluk bunun tersi durumdadır;
• Komşuluk doğu toplumlarına özgüdür ve Doğu’da ve İslam ülkelerinde daha çok uygulanmaktadır.
• Komşuluk kişisel enerji ile toplumsal sinerji etkisi doğurur.
• Selamlaşmada olduğu gibi Komşuluk, adap, erkân ve kurallarına uyulursa toplumu yeniden inşa eder.
• Komşu beklemekten çok komşuya gitmeye hevesli ve güdülü olmak, kişisel mutluluk ve huzuru sağlar.